PartnerMed AS är en leverantör av medicinska förbrukningsartiklar med huvudfokus på produkter inom sårbehandling, tryckavlastning, urologi, hygien och kirurgi.

Kategorier

Våra kriterier är en god relation med kunder och partners, hög produktkunskap och ett bra utbildningsprogram.

Med stort engagemang och ett bra team gör vi vårt bästa för att nå våra mål på bästa möjliga sätt för våra kunder och partners.