Operation

Under och efter en operation är det viktigt att den medicinska utrustningen och bandagematerialen hjälper till att förhindra infektioner och korskontaminering. Patientens hälsa och personals uppgifter bör inte hindras av utrustningen eller materialets kvalitet.

Rätt utrustning och rätt bandage kan förkorta både tiden mellan operationer i en operationssal och förbättra patientens hälsa med kortare läkningstid.

Våra driftprodukter