Curea

Curea P1 förbandsserien är steril och finns med och utan spärrskikt. Spärrskiktet förhindrar läckage och minskar risken för kontaminering från utsidan.

Curea P1 superabsorberande förband säkerställer effektiv behandling av vätskande sår, förhindrar läckage från såret och ger god patientkomfort.

Curea Super absorberande förband innehåller en patenterad SuperCore-teknologi som gör det möjligt att effektivt absorbera, binda stora mängder vätska och skapa en torr yta mot såret.

Sortiment

Curea Clean
Curea Clean Breathable
Curea P1
Curea P2
Curea Duo Active
Curea 150 Liquimat

Dokument