Curea Clean

Curea Clean är ett okr ral superabsorberande bandage med hög retention. Lämplig för komprimering. Bandaget har inget barriärlager. Bandaget är inte allergiframkallande och minskar lukt.


Hög absorptionsförmåga


Hög kvarhållning


Förhindrar maseration


Torr yta mot sårområdet


Minskar lukter


Minskar risken för korskontaminering


Optimal under komprimering


Innehåller inte lim eller bindemedel


Icke-allergiframkallande


Kan spenderas 5-7 dagar på sårområdet


Minskar antalet bandageförskjutningar


Inte steril