Curea P2

Curea P2 är ett superabsorberande bandage med icke-självhäftande sårkontaktskikt, speciellt utformat för sår i granuleringsfasen. En effektiv lösare för lätt att kraftigt vätska sår. Bandaget är STERILe och har ett låsskikt.

Egenskaper:


Brukar normalt inte sticka in och området runt såret


Icke-självhäftande sårkontaktskikt skyddar ny granuleringsvävnad


Mycket hög absorption och retentionsförmåga


Kan även användas på sår med lite exsudat


Absorberar blod & viskösa vätskor på grund av rätt samband mellan cellulosa och superabsorbent


Håller ytan mot sår torrt & förhindrar trasiga sårkanter


SuperCore-tekniken förhindrar att kärnan skiftar vätskan jämnt i bandaget


Plockar upp och stänger i bakterier


Optimal under komprimering

Indikationer:


Sår i granuleringsfasen och andra faser av läkning


Postoperativ sårbehandling


Bränna


Hudtransplantationer


Ytliga skrubbsår


Känsliga och exponerade hudområden (t.ex. Pergamentliknande hud)


Epidermolysis Bullosa


Frostbite