Epicite Hydro

Epicite framställs av bioteknisk organisk cellulosa.

Produktens ultrafina fiberstruktur gör det möjligt att behålla extremt hög luftfuktighet, och består därför av över 95% jonisk koksaltlösning.

Cellulosastrukturen bidrar till kontinuerlig och noggrann tillförsel av fukt till såret. Epicite är halvgenomskinlig och möjliggör inspektion av sårytan utan att ta bort produkten. Epicite är mjukt och flexibelt, med en stark struktur. Kan därför också appliceras på svåråtkomliga områden som öron, hals och ansikte.

Tillverkad i Tyskland under mycket kontrollerade förhållanden och är av extremt hög kvalitet.

Epicite består endast av NaCl och organisk cellulosa och har inga kända biverkningar.

Den innehåller inga tillsatser, eller animaliska ämnen.

Perfekt vattenkraftbalans


Epicite skapar en fuktig, kylande barriär som kontinuerligt ger balanserad fukt till sår/hudområdet.


Inom 30 minuter efter applicering kommer fukten att tränga in i den djupare vävnaden under såret, vilket skapar en positiv effekt på inflammationen i vävnaderna vilket i sin tur främjar sårläkning.


Epicite har också förmågan att absorbera sugpa, avdunsta vätskan och skapa en optimalt fuktig sårmiljö.


Lätt att använda – appliceras direkt på det skadade området.


Den homogena strukturen formar unikt enligt kroppens konturer och kan anpassas och skäras till.


Kan kombineras med flytande antimikrobiella och antibiotiska produkter direkt på bandaget utan att ta bort det från såret.


Kan appliceras ensam, eller täckt med lämpligt sekundärt bandage.


Kan fixas, men inte alltid nödvändigt, med agrafer eller suturer.

Smärtlindrande och skyddande


Har smärtlindrande effekt omedelbart efter applicering.


Epicite fäster inte på sårbasen, och nybildad vävnad växer inte in i bandaget.


För att ta bort det fuktiga bandaget är atraumatisk och smärtfri.


Vätskebarriären i Epicite utgör en naturlig barriär mot bakterier från utsidan.

Epicite är särskilt lämplig för


Brännskador – särskilt djup och ytlig 2. grad brännskador


Donatorytor

Unik ansiktsmask


Epicite finns i 3 storlekar och en unik ansiktsmask som är klar för användning.