PolyMem 

PolyMem är ett multifunktionellt bandage som aktivt stimulerar sårläkning och minskar smärta. Alla PolyMem-bandage innehåller en Moisture Preserves, Wound Cleaner och Super Absorber som effektivt rengör, fyller, absorberar och ger en jämn fukt till såret.

PolyMem har också en unik inflammationshämmande och smärtreducerande effekt.

PolyMem bandage är lätta att ändra och normalt inte fäst vid såret eftersom det innehåller en fukt bevarar, glycerin. Superabsorbatorn drar in oönskad vätska och död vävnad i bandaget. Dessa element minskar också smärta i samband med sårersättning och risk för infektion.

PolyMem minskar svullnad och hematom, vilket bidrar till ökad blodcirkulation i såret. Detta, tillsammans med bandagets renande egenskap, bidrar till att minska den omedelbara och långsiktiga infektionsrisken.

Viktiga förutsättningar för att såret ska läka är bland annat att det är rent och fuktigt. PolyMem är ett bandage som skyddar dessa principer och är en enkel och komplett lösning för sårbehandling.

PolyMem rengör, återfuktar, absorberar och kan lindra smärta i samband med sår. Alla PolyMem-bandage har samma egenskap, oavsett storlek på fixering.

Fördelar och egenskaper hos PolyMem

Rengör


Polymem innehåller en mild, icke-jonisk, giftfri, mild sårrengörare – Suractant.


Stöder den autolytiska debrideringen genom att minska spänningen mellan frisk och död vävnad.


Med hjälp av Glycerin löses fibrinbeläggning och död vävnad upp.


Kraftfull superabsorbent drar vätska och den döda vävnaden från såret upp i förbandet.


Såret rensas kontinuerligt och behovet av att rengöra såret minskar.

Återfuktar


Glycerin – fuktighetsbevarare – ger optimal fukt till såret.


Drar näringsämnen och tillväxtfaktorer till såret och stimulerar läkningsprocessen


Håller såret fuktigt och löser upp traumatisk vävnad.


Glycerin, tillsammans med de andra komponenterna, förhindrar att förbandet fastnar i såret och minskar smärta vid förbandsbyte.


Hydroskopisk Glycerin, tillsammans med de andra komponenterna, drar exsudat med näringsämnen och tillväxtfaktorer från djupare vävnad till sårområdet.


Glycerin kan också minska lukt och hypergranulering.

Absorberar


Superabsorbenten i förbandet drar till sig sårvätska.


Superabsorbent starch co-polymer har en hög affinitet för vattenmolekyler och tar därför selektivt upp en högre andel vatten från exsudatet. Detta ökar koncentrationen av naturliga tillväxtfaktorer och näringsämnen i sårbädden.


Den starka absorptionsförmågan drar död vävnad in i förbandet och bort från såret.

Smärta

PolyMem® multifunktionella förband hämmar nociceptorisk aktivitet och minskar inflammation i det skadade området samt området runt skadan. Funktionen hos de nerver som upplever smärta förändras och smärtupplevelsen minskar.

Sortiment

PolyMem Standard utan fixering
PolyMem MAX
PolyMem med fixering
PolyMem WIC
PolyMem Tube
PolyMem Shapes

Dokument