PolyMem Silver

PolyMem är ett multifunktionellt förband som aktivt stimulerar sårläkning och minskar smärta. Alla PolyMem förband innehåller en fuktighetsbevarare, sårrengöringsmedel och Superabsorbent som effektivt rengör, fyller, absorberar och ger en jämn fukt till såret.

PolyMem Silver multifunktionella förband är baserade på den välkända tekniken för PolyMem, men med tillägg av Nanokristallint silver.

PolyMem Silver innehåller silver utöver alla andra aktiva substanser i PolyMem, vilket ger en ökad antimikrobiell effekt. Silvret i PolyMem är bundet i förbandet och frigörs inte till vävnaden, lämnar inga rester i såret.

Sårrengöraren minskar spänningen mellan frisk och nekrotisk/infekterad vävnad, och den nekrotiska och infekterade vävnaden frigör frisk vävnad. Glycerin är hygroskopiskt och drar till sig vätska. Tillsammans med Superabsorbent Starch co-polymer blir PolyMem Silver starkt osmotisk och drar till sig vätska och nekrotisk vävnad bort från såret till förbandet där det bearbetas av silver inneslutet i förbandet.

In vitro-studier visar att minst 99,9% av bakterie- och svampstammar försvinner.

PolyMem Silver förband används för sår som är kritiskt koloniserade, eller där det finns risk för infektion. Används också för behandling av infekterade sår där den underliggande orsaken till infektionen behandlas.

Sortiment

PolyMem Standard utan fixering
PolyMem MAX
PolyMem med fixering
PolyMem WIC
PolyMem Tube
PolyMem Shapes

Dokument