ApoWipe IV port

Minskar infektioner!
För desinfektion av injektionsgrindar, injektionsflaska och olika typer av konektorer. Dukarna är individuellt förpackade och förpackningens storlek är utformad för att minimera risken för kontaminering när duken avlägsnas från förpackningen. Tygets storlek är anpassad till en hygienisk hantering för att undvika att vidröra det desinficerade området.

Det grova materialet i duken ökar den mekaniska effekten och säkerställer att duken är tillräckligt fuktig under hela processen. ApoWipe – IV Port innehåller 80% Etanol och tyget på duken är av hög kvalitet.

Både duken, etanol och förpackningen är sterila behandlade.
•Färre infektioner
•Bättre ekonomi
•Förbättrad patientsäkerhet

Hållbarhet

Oöppnade förpackningar är hållbara 5 år från produktionsdatum.

Dokument