LifeClean 

LifeClean – desinfektionsmedel, dödar virus, bakterier, svampar och sporer

LifeClean desinfektion klassificeras som hög nivå desinfektion och har en bred tillämpning. Produkten är klordioxidbaserad och därför skonsam för både miljön och miljön. Klordioxid reagerar inte lika lätt med andra kemikalier och därmed skapas inga giftiga föreningar.

LifeClean har bred dokumentation inom hälsa, mat, fisk och vattenbruk.

Läkemedlet kan spolas direkt i avloppet och förpackningen återvinns. LifeClean har en mild doft av klor och är normalt inte besvärande för miljön. Färdigblandad och klar för användning så att blandningen alltid har rätt koncentration.

Arbetstid – 2 minuter. Behöver inte tas bort efter arbetstid. (rekommenderas att skölja/tvätta med vatten på stål/metall)

Fördelar och egenskaper med LifeClean

Godkännanden


LifeClean är godkänt av Läkemedelsverket


LifeClean bedöms och rekommenderas av SSI (Norges seruminstitut).


LifeClean har godkännande för fisk och vattenbruk

Miljövänliga


Aktiv substans – Klordioxid


Ingen faropiktogram på produkten eller krav på säkerhetsutrustning ref. säkerhetsdatablad.

Hur man använder LifeClean


Applicera LifeClean på rena ytor – Arbetstid 2 minuter. Se användarhandboken.


För Aquakultur är arbetstiden 5 minuter. Se användarhandboken.

Färdig blandat och klar att använda

LifeClean är ferdig blandat och redo för användning. Säkerställer alltid korrekt koncentration när den används.

LifeClean finns även som koncentrat.

Produktöversikt

LifeClean finns i 0.5L, 1L, 5L färdig blandat
LifeClean finns i 25L, 200L, 1000L i koncentrat

Dokument